Smocza Legenda

Spektakl przygotowany na podstawie najbardziej znanej krakowskiej legendy.
Poprzez współudział i wspólną zabawę widzowie poznają znaczenie uczciwości i szacunku.
Spektakl ukazuje ważną rolę przyjaźni, wskazuje potrzebę kierowania się w życiu codziennym zasadami etyki.
Aktorzy zwracają uwagę na wartości moralne: opiekuńczość, odpowiedzialność, wspólna praca i odwaga.
Znakomite opracowanie tekstu, piękna, autorska muzyka, doskonałe, kolorowe stroje i rekwizyty stwarzają atmosferę nauki i rozrywki z mnóstwem wrażeń artystycznych.
Inscenizacja przybliża widzom kulturę związaną z Krakowem, a tym samym z historią naszego kraju.