Dwie Dorotki

Adaptacja mniej znanej baśni braci Grimm, znanej też pod tytułem „Pani Zima”.

Spektakl uczy, że człowiek dobry, uczynny i pracowity w przeciwieństwie do leniwego i chciwego,

może być szczodrze wynagrodzony przez los.